Our Projects

PT. Cabot Indonesia
PT. TIMAH – Unit Kundur, Kepri
PT. Semen Gresik
PT. PLN – Sektor Pembangkitan Ombilin
PT. PLN – Sektor Pembangkitan Sebalang
PT. PLN – Sektor Pembangkitan Bukit Asam
PT. PLN – Sektor Pembangkitan Teluk Sirih
PT. Indonesia Power – Banten 1, 2 & 3
PT. PJB Unit Pembangkit Paiton – Jatim
PT. PLN – Sektor Pembangkitan Air Asin – Bangka